Uprzejmie informujemy, że spółka pod firmą MARZENIA DO SPEŁNIENIA s.c., Marlena Anioła Adam Anioła, ul. Bukowska 36, 62-070 Konarzewo, NIP: 7773389423, REGON: 521996602, adres poczty elektronicznej biuro@marzeniadospelnienia.com.pl, numer telefonu: 792531418 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacja o Administratorze:

Administratorami Pani / Pana danych osobowych jest spółka MARZENIA DO SPEŁNIENIA s.c., Marlena Anioła Adam Anioła, ul. Bukowska 36, 62-070 Konarzewo, NIP: 7773389423, REGON: 521996602, adres poczty elektronicznej biuro@marzeniadospelnienia.com.pl, numer telefonu: 792531418


Z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: MARZENIA DO SPEŁNIENIA s.c., ul. Bukowska 36, 62-070 Konarzewo,
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@marzeniadospelnienia.com.pl

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony DanychJakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

cel przetwarzania

podstawa prawna

okres przetwarzania

utrzymanie i wsparcie techniczne niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkownika sklepu internetowego oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (wykonanie usług)

niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po wygaśnięciu umowy jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody przez użytkownika

Wykonanie zawartych umów sprzedaży

niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Przez 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa sprzedaży została wykonana

marketing własny – produktów i usług Administratora

zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub niezbędność dla prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

do czasu wycofania zgody

Wykonanie uprawnień i obowiązków w zakresie obsługi klienta, w tym reklamacji i odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towarów z umową

niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Do dnia wygaśnięcia uprawnień kupującego w zakresie zgodności towarów z umową

Obsługa płatności

niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Przez 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa sprzedaży została wykonana

Wystawienie faktury

niezbędność dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przez okres wskazany w przepisach podatkowych i księgowych

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Panią/ Pana treściach, a także na potrzeby funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz analizowanie ruchu w internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacji, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji.


Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w celach marketingowych:

- dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres, inne dane dostarczane przez Użytkownika podczas korzystania z usług,

- dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, lokalizacja język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratora;

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

- z wypełnionego przez Panią/Pana formularza w serwisie internetowym Sklepu,
- z Państwa aktywności w serwisie internetowym SklepuOdbiorcami Państwa danych mogą być:

- spółka Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 61-894 Poznań – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla obsługi dokonywanych przez Państwa płatności,
- podmiot prowadzący działalność w zakresie obsługi przesyłek, tj. DPD Polska sp. z o.o. ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa bądź InPost sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla dostawy towarów do Państwa;
- usługodawca usługi Google Analitycs – Google LLC – w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla badania i analizy zachowań użytkowników, efektywności reklam.Ma Pani/ Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
f) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Informacja o „cookies”
Cookies i inne podobne technologie
Administrator może zamieszczać informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
• świadczenia Usług;
• dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
• utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
• sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
• stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
• niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
• statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
Inne technologie
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.
Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki.
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
• zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
• zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
• określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
• blokowania lub usuwania cookies.
Gdzie szukać pomocy?
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Chrome
• Opera
• Itp.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

  • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta